Het team achter Brains & Empathy

Onze Achtergrond

Zowel Henning Huigen als Bhupinder Singh studeren Science, Business & Innovation (SBI) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Kenmerkend voor SBI is dat ondernemen als rode draad is verweven in deze bachelor. Samen met de minor Entrepeneurship - die bovendien op dit moment wordt gevolgd door Bhupinder Singh - is SBI de eerste en voorlopige enige opleiding in Nederland en Vlaanderen die het Bijzonder kwaliteitskenmerk 'Ondernemen' toegekend heeft gekregen.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) kent de kenmerken toe omdat de opleidingen speciale aandacht besteden aan ondernemen en studenten een grondige basis bieden op het gebied van ondernemen. Het is voor het eerst dat de NVAO een Bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Ondernemen’ toekent. Het kenmerk is een aanvulling op de reguliere accreditatie. De NVAO heeft hiervoor een pilot uitgevoerd waarin 11 aanvragen zijn beoordeeld van in totaal zeven Nederlandse en drie Vlaamse kennisinstellingen voor hoger onderwijs. Van de beoordeelde aanvragen krijgen alleen de twee onderwijsonderdelen van de VU het kenmerk toegekend.

Vragen of opmerkingen?